Main Page

From PUE-DBedia

Jump to: navigation, search

Witamy na stronie głównej projektu pl.dbpedia.org będącej ustrukturyzowaną i przetwarzalną w sposób automatyczny wersją Wikipedii. DBpedia jest tworzona w sposób automatyczny z wykorzystaniem technik ekstrakcji informacji i przetwarzania języka naturalnego na podstawie Wikipedii i pozwala na dostęp do treści tam publikowanych w uporządkowany sposób. Dane oferowane są w formatach Linked Open Data i możliwy jest dostęp do nich oraz ich przetwarzanie w sposób w pełni automatyczny (z wykorzystaniem SPARQL).

Ustanowienie polskiej wersji DBpedii jest inicjatywą Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (http://www.kie.ue.poznan.pl). Grupa osób współtworzących projekt pl.dbpedia.org wykracza jednak znacznie poza uniwersytet. Projekt DBpedia tworzony jest na zasadach Open Source przez międzynarodową społeczność i poszczególne grupy wspierają się wzajemnie poprzez wymianę doświadczeń, komponentów programowych, a także i osób współtworzących lokalną instancję DBpedii. Warto zauważyć, że wszelkie informacje zawarte na polskiej DBpedii są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dane można pobrać bezpośrednio wykorzystując linki do zasobów lub przez interfejs SPARQL dostępny pod adresem (http://pl.dbpedia.org/sparql).

Zapraszamy do współtworzenia polskiej DBpedii!

Prace dotyczące polskiej DBpedii dotyczą w szczególności kwestii technicznych związanych z udostępnianiem danych, ale także konfiguracji i projektowania oprogramowania do przechowywania danych. Istotne jest, że automatyczna ekstrakcja treści ze strony Wikipedii wymaga poprawnego skonstruowania stron Wikipedii. W celu pozyskiwania stron społeczność przygotowuje tzw. mapowania pozwalające na odwzorowanie danych z Wikipedii na strukturę danych w DBpedii. Każdy może się przyłączyć do tych działań!

Personal tools